Asociace pomáhající lidem s autismem

Sdružení vzniklo z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s osobami s poruchou autistického spektra (PAS). Zaregistrováno bylo 1.10.2002. Sdružení sídlí ve městě Šumperk, kde dochází také k pravidelným schůzkám. V současné době se podílí na zajišťování financí na pobyty pro děti a mladé lidi s PAS a dále poskytuje rodičům podporu a rady při jednání na úřadech.

Naše služby

  • Úzce spolupracujeme s organizací Dětský klíč, která zajišťuje mimo jiné asistenční a odlehčovací služby pro osoby s PAS
  • Spolupráce se ZŠ A MŠ ŠUMPERK, HANÁCKÁ třídy pro děti s PAS na odloučeném pracovišti Třebízského 1
  • Pomoc při základní orientaci v systému státní sociální podpory a dávek pro osoby zdravotně postižené, podpora při posuzování zdravotního stavu dítěte (sdružení se v nepříznivé situaci za rodiče postaví)
  • Spolupodílíme se na financování letních pobytů pro děti a mládež s PAS a na financování víkendových pobytů
  • Snažíme se prosazovat myšlenku chráněného bydlení pro lidi s PAS jako logicky navazující služby v našem regionu

Poslání a cíle sdružení

Cílem sdružení je zkvalitnění péče o osoby s PAS v Olomouckém kraji v ČR. Sdružení chce všemi prostředky podporovat komplexní profesionální pomoc lidem s PAS a jejich rodinám především v těchto oblastech:

  • Podpora vzdělávacích programů pro osoby s PAS
  • Podpora sociálních programů pro osoby s PAS
  • Zajišťování informovanosti odborné veřejnosti
  • Aktivity směřující k podpoře cílové skupiny