Co je to autismus

Slovo autismus pochází z řeckého slova autos = sám a je automaticky spojováno se symptomem uzavřenosti.

Studie uvádějí 15 - 25 případů autismu na 10 000 narozených dětí (podle šířky diagnostických kritérií). Potenciálně tedy žije v České republice 15 - 20 000 osob s autismem. To znamená, že každý rok se narodí v České republice okolo 200 dětí s autismem.

Autismus je celoživotní vývojová vada, která způsobuje problémy s komunikací, kontaktem s ostatními lidmi a vytvářením sociálních vazeb. Autismus patří mezi pervazivní vývojové poruchy (PDD). Jedná se o celoživotní neurovývojové postižení. Projevy autismu jsou velice rozmanité, nelze najít dva jedince s autismem, kteří by měli stejné projevy.

I přes tuto rozmanitost se kvalitativní postižení projevuje především ve třech oblastech (triáda). Jsou to: komunikace, sociální chování - interakce, představivost - imaginace (stereotypní okruh zájmů). Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

Tyto poruchy vedou k podstatným omezením v životě postižených a k jejich odkázanosti na péči okolí. V prognóze velmi záleží na typu poruchy autistického spektra, míře symptomatiky, výši intelektu, přístupu ke vzdělání a odborné pomoci a přístupu rodičů. Jediným obecným a prokazatelně úspěšným způsobem pomoci dětem s autismem je speciální pedagogická péče , která dítěti svým speciálním přístupem umožní porozumět světu, který ho díky jeho handicapu chaoticky obklopuje. Pak je stoprocentní šance, že u dítěte dojde ke zlepšení. Speciálně vyškolení pedagogové užívají nejčastěji metodiku strukturovaného učení, která za prioritu považuje nácvik funkční komunikace a individuální přístup . Vizualizace a strukturalizace jsou základními metodickými pilíři přístupu k lidem s autismem.